CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU TÀI LỘC

Đăng Nhập

Liên Hệ

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU 

TÀI LỘC

6A/1, Phú Thạnh 4, Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long

098.897.0632  098.992.3030

Bán máy Isuzu -6 130 CV

Lòng 1 tấc 05 cos1

Chạy chân vịt: 9 tấc 6

Giá bán: thỏa thuận

Điện thoại: 098 992 3030

Google Maps