CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU TÀI LỘC

Đăng Nhập

Liên Hệ

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU 

TÀI LỘC

6A/1, Phú Thạnh 4, Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long

098.897.0632

Bán ghe sắt 38 tấn

Gọi 098 897 0632 để biết giá

Bán tàu du lịch 10 khách

Giá cả thương lượng

Liên hệ số: 098 897 0632

Bán tàu du lịch 12 khách

Máy: Yanmar 3T90

Giá cả thương lương

Điện thoại: 098 897 0632

Bán ghe sắt 125 tấn

Máy YANMAR-6; 115CV;

Đóng năm: 2019

Liên hệ: 098 897 0632

Bán sà lan 105 tấn

Máy: MITSUBISHI-6; 120CV

Đóng năm: 2019

Liên hệ: 098 897 0632

Google Maps