CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU TÀI LỘC

Đăng Nhập

Liên Hệ

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU 

TÀI LỘC

6A/1, Phú Thạnh 4, Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long

098.897.0632  098.992.3030

Bán ghe gỗ 40 tấn

Máy ISUZU-4 45CV

Liên hệ: 098 897 0632

Bán ghe sắt 75 tấn

Máy ISUZU-6

Liên hệ: 098 897 0632

 

Bán vỏ tàu 40 tấn

Máy MITSUBISHI 4

Liên hệ: 098 897 0632

 

Bán sà lan bơm cát

Dài: 16,5 m ; Rộng: 3,8 m

Máy chính: 3taya ; Máy bơm: ISUZU 6

Đóng năm 2015

Liên hệ: 098 897 0632

 

Bán sà lan 120 tấn

Liên hệ: 098 897 0632

Google Maps