CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU TÀI LỘC

Đăng Nhập

Liên Hệ

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU 

TÀI LỘC

6A/1, Phú Thạnh 4, Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long

098.897.0632


Số B 6

Bán võ sắt 65 tấn, máy isuzu 6  130 CV

Giá bán: 470 triệu

Liên hệ ĐT: 0988 970 632

Số B 5

Bán ghe sắt 67 tấn , Máy yanmar 6CH 2 cò

Giá bán: 450 triệu

Liên hệ ĐT: 0988 970 632


Số A 11

Bán ghe 50 tấn, máy: HYNO 6 có truc bô

Gíá bán: 105 triệu

Liên hệ ĐT: 0988 970 632


Số B 3

Bán ghe sắt đích bằng 44 tấn, máy: Yanmar 6CHK   105 CV

Giá bán: 450 triệu

Liên hệ ĐT: 0988 970 632

Số B 2

Bán sala 320 tấn. máy: CUMMINS 250 cv

Giá bán: 1 tỷ 3

Liên hệ Đ T: 0988 970 632

Google Maps