CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU TÀI LỘC

Đăng Nhập

Liên Hệ

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU 

TÀI LỘC

6A/1, Phú Thạnh 4, Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long

098.897.0632

Số A 24

Bán ghe gỗ 42 tấn 

Giá bán: 180 triệu

Liên hệ ĐT: 0988 970 632


Số A 23

Bán võ gỗ 43 tấn , Isuzu  4 máy đăt lường

Giá bán: 199 triệu

Liên hệ ĐT: 0988 970 632


Số B 18 

Bán ghe sắt 75 tấn, máy Isuzu 6

Giá bán : 520 triệu

Liên hệ D9T: 0988 970 632


Số A 22

Bán tàu 12 khách, máy Yanmar 3 TN,    

Giá bán: 69 triêu

Liên hệ ĐT: 0988 970 632

 

 


Số A 21

Bán võ gỗ 48 tấn

Giá bán : 120 triệu

Liên hệ ĐT: 0988 970 632

Google Maps