CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU TÀI LỘC

Đăng Nhập

Liên Hệ

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU 

TÀI LỘC

6A/1, Phú Thạnh 4, Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long

098.897.0632

Bán ghe gỗ 80 tấn

Máy YANMAR-4, 45CV

Liên hệ: 098 897 0632

 

Bán sà lan 140 tấn

Sức chở cát: 90 khối

Máy: YANMAR-6 45CV

Đóng năm 2015

Liên hệ: 098 897 0632

Bán ghe 39 tấn

Máy: ISUZU-4

Liên hệ: 098 897 0632

Bán ghe gỗ 40 tấn

Máy ISUZU-4 45CV

Liên hệ: 098 897 0632

Bán ghe sắt 75 tấn

Máy ISUZU-6

Liên hệ: 098 897 0632

 

Google Maps