CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU TÀI LỘC

Đăng Nhập

Liên Hệ

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU 

TÀI LỘC

6A/1, Phú Thạnh 4, Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long

098.897.0632  098.992.3030

Bán sà lan 110 tấn

Máy: DAEWOO 6, 120 CV

Liên hệ: 098 897 0632

Bán sà lan 75 tấn

Sắt 8_6

Giá bán liên hệ: 098 897 0632

Bán ghe 40 tấn chở lúa

Máy: KOMASU 4

Đóng năm: 2016

Liên hệ: 098 897 0632

Bán ghe 130 tấn

Máy: Yanmar 6, 125 CV

Liên hệ: 098 897 0632

Bán ghe 70 tấn

Máy: Yanmar 4

Liên hệ: 098 897 0632

Google Maps