CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU TÀI LỘC

Đăng Nhập

Liên Hệ

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU 

TÀI LỘC

6A/1, Phú Thạnh 4, Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long

098.897.0632

Số A 10

Bán ghe gỗ 70 tấn . máy : Yanmaha 6    130 CV

Giá bán: 250 triệu

Liên hệ ĐT:: 0988 970 632

Số A  9

Bán ghe gỗ 42 tấn

Máy : Mitsubishi 3

Giá bán: 85 triệu

Liên hệ Đ T: 0988 970 632

Số A 8 

Bán ghe gỗ 40 tấn, máy ISUZU 4

Giá bán: 140 triệu

Liên hệ ĐT: 0988 970 632


Số B 1

Bán salan 550 tấn, máy CUMMINS 6   350CV

Liên hệ ĐT: 0988 970 632


Số A 6

Bán võ tàu 11 tấn, máy machzda 30

Giá bán: 80 triệu

Liên hệ ĐT: 0988 970 632

Google Maps