CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU TÀI LỘC

Đăng Nhập

Liên Hệ

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU 

TÀI LỘC

6A/1, Phú Thạnh 4, Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long

098.897.0632  098.992.3030

Bán ghe 58 tấn

Máy: YAMAHA 6

Giá bán liên hệ: 098 897 0632

Bán ghe 55 tấn

Máy Yanmar 4

Giá bán liên hệ: 098 897 0632

Bán ghe 55 tấn

Liên hệ: 098 897 0632

Bán ghe 52 tấn

Máy: ISUZU 4 , 40 CV

Liên hệ: 098 897 0632

Bán ghe 51 tấn

Gọi: 098 897 0632 để biết thêm chi tiết

Google Maps