CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU TÀI LỘC

Đăng Nhập

Liên Hệ

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU 

TÀI LỘC

6A/1, Phú Thạnh 4, Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long

098.897.0632  098.992.3030

Vật liệu: Thép;

Kiểu ghe: Sà lan;

Trọng tải: 130 tấn;

Máy: MITSUBISHI-6, 130 CV;

Đóng năm: 2017;

Giá: Thỏa thuận;

Điện thoại: 098 897 0632

Vật liệu: Thép;

Kiễu ghe: Sà lan;

Trọng tải: 120 tấn;

Máy: HINO-6;

Đóng năm: 2015;

Giá: Thỏa thuận;

Điện thoại: 098 897 0632

Vật liệu: Thép;

Trọng tải: 260 tấn;

Đóng năm: 2015;

Giá: Thỏa thuận;

Điện thoại: 098 897 0632

Vật liệu: Thép;

Trọng tải: 90 tấn;

Máy: MITSUBISHI-6,110 CV;

Đóng năm: 2013;

Giá: Thỏa thuận;

Điện thoại: 098 897 0632

Vật liệu: Thép;

Trọng tải: 90 tấn;

Máy: HINO-6;

Giá: Thỏa thuận;

Điện thoại: 098 897 0632

Google Maps