CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU TÀI LỘC

Đăng Nhập

Liên Hệ

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU 

TÀI LỘC

6A/1, Phú Thạnh 4, Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long

098.897.0632

Bán ghe 40 tấn chở lúa

Máy: KOMASU 4

Đóng năm: 2016

Liên hệ: 098 897 0632

Bán ghe 130 tấn

Máy: Yanmar 6, 125 CV

Liên hệ: 098 897 0632

Bán ghe 70 tấn

Máy: Yanmar 4

Liên hệ: 098 897 0632

Bán ghe 58 tấn

Máy: YAMAHA 6

Giá bán liên hệ: 098 897 0632

Bán ghe 55 tấn

Máy Yanmar 4

Giá bán liên hệ: 098 897 0632

Google Maps