CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU TÀI LỘC

Đăng Nhập

Liên Hệ

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU 

TÀI LỘC

6A/1, Phú Thạnh 4, Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long

098.897.0632  098.992.3030

Bán ghe 51 tấn

Máy 6CH

Giá bán liên hệ: 098 897 0632

Bán ghe 50 tấn

Máy Yanmar , 30 CV

Giá bán liên hệ: 098 897 0632

Bán ghe 34 tấn máy ngoài

Chi tiết liên hệ: 098 897 0632

Bán ghe 30 tấn

Liên hệ: 098 8970 632 để biết thêm chi tiết

Bán ghe 23 tấn chưa cẩn vá

Máy: Mazda 30

Giá bán liên hệ số điện thoại: 098 8970 632

Google Maps