CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU TÀI LỘC

Đăng Nhập

Liên Hệ

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU 

TÀI LỘC

6A/1, Phú Thạnh 4, Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long

098.897.0632


Số B 10

Bán salan 128 tấn, máy yanmar 6HA     125 CV

Giá bán: 1 tỷ 150 triệu

Liên hệ ĐT: 0988 970 632


Số A 17 

Bán ghe gỗ 47 tấn, máy yanmar 3T60

Giá bán: 110 triêu

Liên hệ ĐT: 0988 970 632


Số A 16

Bán ghe đuc 5,5 tấn cá, máy Yanmar 4 CH    40 CV

Giá bán: 160 triệu

Liên hệ ĐT: 0988 970 632


Số A 15

Bán ghe gỗ 150 tấn, máy DAEWOO 

Giá bán: 290 triệu

Liên hệ ĐT: 0988 970 632


Số B 9

Bán ghe sắt 225 tấn, máy Mitsubishi 6D24    110 CV

Giá bán:  1 tỷ 320 triệu 

Liên hệ ĐT: 0988 970 632

Google Maps