CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU TÀI LỘC

Đăng Nhập

Liên Hệ

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU 

TÀI LỘC

6A/1, Phú Thạnh 4, Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long

098.897.0632  098.992.3030

Trọng tải: 50 tấn;

Vật liệu: gỗ sao;

Máy: ISUZU-4, có trục bô;

Giá bán: thỏa thuận;

Điện thoại: 098 897 0632

Trọng tải: 35 tấn;

Vật liệu: Gỗ; 

Giá bán: thỏa thuận;

Điện thoại: 098 897 0632

Trọng tải: 75 tấn;

Vật liệu: Thép;

Máy: CUMMIS

Đóng năm: 2016

Giá bán: thỏa thuận;

Điện thoại: 098 897 0632

Trọng tải: 42 tấn;

Vật liệu: Gỗ sao

Máy: 4 CH

Giá bán: thỏa thuận;

Điện thoại: 098 992 3030

Bán ghe tải:

Vật liệu: Gỗ bọc ngoài;

Trọng tải: 85 tấn;

Năm đóng: 2012;

Giá bán: Thỏa thuận

Điện thoại: 098.897.0632

Google Maps