CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU TÀI LỘC

Đăng Nhập

Liên Hệ

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU 

TÀI LỘC

6A/1, Phú Thạnh 4, Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long

098.897.0632

Bán ghe 34 tấn máy ngoài

Chi tiết liên hệ: 098 897 0632

Bán ghe 30 tấn

Liên hệ: 098 8970 632 để biết thêm chi tiết

Bán ghe 23 tấn chưa cẩn vá

Máy: Mazda 30

Giá bán liên hệ số điện thoại: 098 8970 632

Bán sà lan 70 tấn

Đóng năm: 2020

Máy: 6CH

Liên hệ: 098 897 0632

Bán Sà Lan: 250 tấn

Đóng 2015

Máy: CUMMIN 270 CV

sắt : 6,8 li

Liên hệ: (098) 940 9769

Google Maps