CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU TÀI LỘC

Đăng Nhập

Liên Hệ

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU 

TÀI LỘC

6A/1, Phú Thạnh 4, Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long

098.897.0632  098.992.3030

Bán sà lan 70 tấn

Đóng năm: 2020

Máy: 6CH

Liên hệ: 098 897 0632

Bán Sà Lan: 250 tấn

Đóng 2015

Máy: CUMMIN 270 CV

sắt : 6,8 li

Liên hệ: (098) 940 9769

Bán ghe gỗ 60 tấn

Máy: Yanmar-6 39 CV;

Liên hệ: (098) 940 9769

 

Bán ghe gỗ 90 tấn

Máy: Nissan 6

Đóng năm: 2011

Điện thoại: 097 100 27 67

Ghe sắt 150 tấn

Đóng năm: 2010

KT: Dài 24m; R: 5,7m; Cao: 1,9m

Giá: Thỏa thuận;

Liên hệ: 098.897.0632

Google Maps