CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU TÀI LỘC

Đăng Nhập

Liên Hệ

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU 

TÀI LỘC

6A/1, Phú Thạnh 4, Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long

098.897.0632  098.992.3030

Bán ghe tải:

Vật liệu: Gỗ bọc ngoài;

Trọng tải: 50 tấn;

 Giá bán: Thỏa thuận

Điện thoại: 098.897.0632

Bán ghe tải:

Vật liệu: Thép

Trọng tải: 145 tấn;

Giá bán: Thỏa thuận

Điện thoại: 098.897.0632

Bán ghe tải:

Vật liệu: Gỗ;

Trọng tải: 75 tấn;

Giá bán: Thỏa thuận

Điện thoại: 098.897.0632

Bán ghe tải:

Vật liệu: Gỗ;

Trọng tải: 45 tấn;

Máy: Nissan 42;

Giá bán: Thỏa thuận

Điện thoại: 098.897.0632

Bán ghe sắt:

Vật liệu: Thép

Trọng tải: 45 tấn;

Máy: 3/45 ;

Giá bán: Thỏa thuận

Điện thoại: 098.897.0632

Google Maps