CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU TÀI LỘC

Đăng Nhập

Liên Hệ

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU 

TÀI LỘC

6A/1, Phú Thạnh 4, Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long

098.897.0632  098.992.3030

Ghe sắt  130 tấn

Máy:Yanmar 6 ES

Đóng năm:  2008

Kích thước: 21,7 m x 5,45 m;

Giá: Thỏa thuận;

Ghe sắt 105 tấn

Đóng năm: 2010

Máy: Isuzu -6

Giá: Thỏa thuận

Liên hệ: 098.897.0632

Ghe sắt 100 tấn

Sắt : KMK

Máy: Yanmar 6CH 4 sub bắp

Giá: thỏa thuận

Liên hệ: 098.897.0632

Bán ghe gỗ 85 tấn

Máy: yanmar 4 EDR

Giá bán: Thỏa thuận;

Điện thoại: 098.897.0632

Kh bán tàu 26 khách

Máy: Isuzu 4; 45 CV

Năm đóng: 2008

Giá bán: Thỏa thuận

Điện Thoại: 098.897.0632

Google Maps