CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU TÀI LỘC

Đăng Nhập

Liên Hệ

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU 

TÀI LỘC

6A/1, Phú Thạnh 4, Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long

098.897.0632  098.992.3030

Trọng tải: 30 tấn;

Vật liệu: Gỗ sao;

Máy: Yamaha-4, 40 CV;

Giá bán: thỏa thuận;

Điện thoại: 098 897 0632

Trọng tải: 214 tấn;

Vật liệu: Thép;

Giá bán: thỏa thuận;

Điện thoại: 098 897 0632

Trọng tải: 50 tấn;

Vật liệu: gỗ sao;

Máy: ISUZU-4, có trục bô;

Giá bán: thỏa thuận;

Điện thoại: 098 897 0632

Trọng tải: 100 tấn;

Vật liệu: Gỗ sao;

Máy: 6 D 14;

Giá bán: thỏa thuận;

Điện thoại: 098 992 3030

Trọng tải: 39 tấn;

Vật liệu: Gỗ sao;

Máy: Yanmar-4, có trục bô;

Giá bán: thỏa thuận;

Điện thoại: 098 992 3030

Google Maps