CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU TÀI LỘC

Đăng Nhập

Liên Hệ

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU 

TÀI LỘC

6A/1, Phú Thạnh 4, Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long

098.897.0632  098.992.3030

Trọng tải: 140 tấn;

Vật liệu: Thép;

Máy: ISUZU-6;

Giá bán: thỏa thuận;

Điện thoại: 098 897 0632

Trọng tải: 100 tấn;

Vật liệu: Thép;

Máy: DAEWOO-6;

Năm đóng: 2010;

Giá bán: thỏa thuận;

Điện thoại: 098 897 0632

Trọng tải: 60 tấn;

Vật liệu: Gỗ sao

Máy: YANMAR 4PH

Giá bán: thỏa thuận;

Điện thoại: 098 897 0632

Trọng tải: 35 tấn;

Vật liệu: Gỗ;

Giá bán: thỏa thuận;

Điện thoại: 098 897 0632

Trọng tải: 35 tấn;

Vật liệu: Gỗ; 

Giá bán: thỏa thuận;

Điện thoại: 098 897 0632

Google Maps