CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU TÀI LỘC

Đăng Nhập

Liên Hệ

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU 

TÀI LỘC

6A/1, Phú Thạnh 4, Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long

098.897.0632

Bán vỏ gỗ 6 tấn đóng mới

Máy D hộp số bố vàng

Giá bán: 45 triệu

Liên hệ: 098 897 0632

Bán ghe gỗ 46 tấn

Máy: YANMAR-4

Liên hệ: 098 897 0632

Bán ghe sắt 125 tấn

Máy DAEWOO 120CV

Đóng năm 2008

Liên hệ: 098 897 0632

Bán ghe sắt 85 tấn

Máy ISUZU-6  120CV

Đóng năm: 2015

Liên hệ: 098 897 0632

 

Bán ghe gỗ 50 tấn

Máy Yanmar-4; 82CV

Liên hệ: 098 897 0632

Google Maps