CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU TÀI LỘC

Đăng Nhập

Liên Hệ

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU 

TÀI LỘC

6A/1, Phú Thạnh 4, Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long

098.897.0632Số A 14

Bán ghe đục 7 tấn cá, máy Issuzu 6    80 CV

Giá bán: 450 triệu

Liên hệ 0988 970 632


Số B 8

Bán ghe sắt 120 tấn, máy CUMMINS L10   120 CV

Giá bán: 750 triệu

Liên hệ: 0988 970 632


Số B 7

Bán ghe sắt 75 tấn, máy DAEWOO-  6   120CV

Giá bán: 530 triêu

Liên hệ ĐT: 0988 970 632 


Số A 13

Bán võ gỗ 22 tấn, máy yanmar 3T

Giá bán: 80 triệu

Liên hệ: 0988 970 632


SỐ A 12

Bán ghe gỗ 45 tấn, máy yanmar 4CH 4 cò

Giá bán: 180 triêu

Liên hệ ĐT: 0988 970 632

Google Maps