CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU TÀI LỘC

Đăng Nhập

Liên Hệ

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU 

TÀI LỘC

6A/1, Phú Thạnh 4, Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long

098.897.0632  098.992.3030

Bán ghe sắt 85 tấn

Máy ISUZU-6  120CV

Đóng năm: 2015

Liên hệ: 098 897 0632

 

Bán ghe gỗ 50 tấn

Máy Yanmar-4; 82CV

Liên hệ: 098 897 0632

Bán ghe gỗ 80 tấn

Máy YANMAR-4, 45CV

Liên hệ: 098 897 0632

 

Bán sà lan 140 tấn

Sức chở cát: 90 khối

Máy: YANMAR-6 45CV

Đóng năm 2015

Liên hệ: 098 897 0632

Bán ghe 39 tấn

Máy: ISUZU-4

Liên hệ: 098 897 0632

Google Maps