CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU TÀI LỘC

Đăng Nhập

Liên Hệ

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU 

TÀI LỘC

6A/1, Phú Thạnh 4, Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long

098.897.0632

Bán ghe gỗ

Trọng tải: 12 tấn;

Máy: Yanmar 2000;

Giá bán: thỏa thuận;

Điện thoại: 098 992 3030

Bán ghe sắt:

Vật liệu: Thép

Trọng tải: 170 tấn;

Năm đóng: 2015;

Máy: Cummins 250;

Giá bán: Thỏa thuận

Điện thoại: 098.897.0632

 

Bán tàu du lịch 24 khách;

Máy: Yanmar 3QM;

Giá bán: Thỏa thuận;

Điện thoại: 098 897 0632

Vật liệu: Thép;

Kiểu ghe: Sà lan;

Trọng tải: 130 tấn;

Máy: MITSUBISHI-6, 130 CV;

Đóng năm: 2017;

Giá: Thỏa thuận;

Điện thoại: 098 897 0632

Vật liệu: Thép;

Kiễu ghe: Sà lan;

Trọng tải: 120 tấn;

Máy: HINO-6;

Đóng năm: 2015;

Giá: Thỏa thuận;

Điện thoại: 098 897 0632

Google Maps