CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU TÀI LỘC

Đăng Nhập

Liên Hệ

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU 

TÀI LỘC

6A/1, Phú Thạnh 4, Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long

098.897.0632

Bán sà lan 140 tấn

Sức chở cát: 90 khối

Máy: YANMAR-6 45CV

Đóng năm 2015

Liên hệ: 098 897 0632

Google Maps