CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU TÀI LỘC

Đăng Nhập

Liên Hệ

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU 

TÀI LỘC

6A/1, Phú Thạnh 4, Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long

098.897.0632  098.992.3030

Trọng tải: 75 tấn;

Vật liệu: Thép;

Máy: CUMMIS

Đóng năm: 2016

Giá bán: thỏa thuận;

Điện thoại: 098 897 0632

Google Maps