CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU TÀI LỘC

Đăng Nhập

Liên Hệ

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU 

TÀI LỘC

6A/1, Phú Thạnh 4, Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long

098.897.0632

Xuồng trưng bày 1,2 m

Xuồng trưng bày 1,6 m

Xuồng trưng bày 1,8 m

Xuồng trưng bày 1,85 m

Xuồng trưng bày 2 m

Xuồng trưng bày 2,5 m

Xuồng trưng bày 4 m

Xuồng 3 m

Xuồng 4 m

Xuồng 5 m

Xuồng 6 m

Xuồng 7 m

Xuồng Cắt lái 4 m

 

 

 

 

Google Maps